Skift til automatsikringer

Har du et sikringsskap med gamle skrusikringer og ønsker å få modernisert det?

Vi skifter ut dine gamle skrusikringer

Vi skifter ut dine gamle skrusikringer til automatsikringer. Som alle andre bygningsdeler er også sikringsskapet avhengig av å oppgraderes. Forventet levealder på boligens elektriske anlegg er ca 30 år, etter dette må du regne med at utstyret nærmer seg slutten av sin levetid og at isolasjonen rundt ledninger er svekket. Går sikringene dine ofte er dette ofte eller gnistrer det i stikkontaktene år du setter inn støpselet? Dette er ofte tegn på at anlegget er overbelastet eller underdimensjonert.

Hva skal du se etter i sikringsskapet?
Har du et sikringsskap med gamle skrusikringer er det på tide å skifte ut sikringene til moderne automatsikringer. Grunnen til at gamle sikringsskap med skrusikringer kan være brannfarlige er i hovedsak en høyere grense for overbelastning før sikringene slår ut. Dette bør skiftes ut. Lukter det svidd i sikringsskapet eller om du kan se brente eller smeltet plast på ledningene som er festet til sikringene eller om sikringene blir varme er dette et tegn på at sikringsskapet bør skiftes. Hvor mye koster det å bytte til automatsikringer?

Er det på tide å rehabilitere det gamle sikringsskapet? Utdaterte sikringsskap med gamle skrusikringer kan være brannfarlig. Grunnen til at gamle sikringsskap med skrusikringer kan være brannfarlige er i hovedsak en høyere grense for overbelastning før sikringene slår ut. Vi rehabiliterer ditt gamle sikringsskap med ny innmat! Ved rehabilitering av sikringsskap er det ofte ikke behov for å rive vegger eller involvere andre håndtverkere. En rehabilitering av sikringsskapet vil gi økt sikkerhet på anlegget samt at man får en ryddig, oversiktlig og mer betjeningsvennlig installasjon. Ved å oppgradere de gamle skrusikringene eller automatsikringene til jordfeilautomater vil du få jordfeilovervåking på hver enkelt kurs. Jordfeilautomatene har egen indikator som viser om den slår ut på grunn av jordfeil. 

El-sjekk eller en el-kontroll innebærer at en autorisert elektriker tar en gjennomgang av alt elektrisk anlegg i boligen for å sjekke om det fungerer som det skal. Vi undersøker om alt fungerer som det skal og avslører eventuelle feil eller mangler i boligen. Normalt starter vi i sikringsskapet, her ser vi etter varmegang og kontrollerer den generelle tilstanden og at sikringsskapet følger gjeldende forskrifter. Overspenningsvern, jordfeilbrytere og målere testes for å se at alt fungerer som det skal. Typiske ting som undersøkes på en el-sjekk er inntakssikringer, sikringsskapet, jordingsanlegget, bruk av skjøteledninger og defekt materiell. Et al-anlegg varer ikke evig og har behov for både service, vedlikehold og utbedringer. Å få utført en el-sjekk av ditt elektriske anlegg vil avdekke farlige mangler som kan føre til branntilløp og strømgjennomgang og gir deg bedre oversikt over ditt elektriske anlegg.

5 grunner til å bestille el-sjekk:
– Den viktigste grunnen til å bestille el-sjekk er for å sørge for at det elektriske anlegget er trygt å bruke.
– En el-sjekk vil avdekke feil og brannfarer og vi kommer med anbefalinger for tiltak som kan igangsettes.
– Vi kommer med generelle tips og råd om elsikkerhet, samt hvilke enkle grep du kan gjøre selv.
– El-kontroll gir deg ikke bare økt trygghet, det kan også gi billigere forsikring.
– Siste gode grunner at alle boligeiere ansvar at el-anlegget er i forskriftsmessig stand.

Brannfarer du enkelt kan undersøke selv.  I tillegg til jevnlig kontroll av det elektriske anlegget er det også ting du selv kan og bør være oppmerksom på for å forhindre branntilløp hjemme. Følg med på om sikringene går ofte, undersøk om du har unormalt varme stikkontakter, støpsler eller sikringer. Misfarging eller skader på brytere og stikkontakter. Svimerker eller tildekking av panelovner og unngå bruk av skjøteledninger som en permanent løsning.

Skifte sikringsskap - Elektriker

Derfor bør du bytte ut skrusikringene

I dag er det vanlig å ha automatsikringer i sikringsskapet, Selv om gamle skrusikringer ikke installeres i dag er det fortsatt mange gamle boliger som har skrusikringer, er du en av de som fortsatt har gamle skrusikringer er det på tide å skifte de ut. Det er ikke noe krav til at gamle skrusikringer må skiftes ut, men det er verdt å merke seg at varmegang i skrusikringer er en gjenganger, og er i mange tilfeller en brannfelle. Dersom du har skrusikringer bør disse sjekkes jevnlig etter varmegang, svart farge eller svidd lukt

Hva er egentlig forskjellen på skrusikringer og automatsikringer?
Skrusikringer: Ved overbelastning av smeltesikringer eller skrusikringer, vil en sølvtråd trukket gjennom sikringen smelte når sikringen overbelastes og blir varm. Når sikring har gått vil sikringen «sprette ut» og det vil være enkelt å se hvilken sikring som har gått. Grunnen til at gamle sikringsskap med skrusikringer kan være brannfarlige er i hovedsak en høyere grense for overbelastning før sikringene slår ut.
Automatsikringer: Automatsikringer bruker elektromagnetiske og mekanisk reaksjoner til å koble ut strømkretsen ved en eventuell overbelastning eller kortslutning. Når en automatsikring slår ut vil denne kunne settes tilbake i funksjonen igjen ved å vippe den tilbake etter at årsaken til at sikringen slo ut er undersøkt og utbedret.

Kontaktskjema!

 
 

Kontaktskjema!

 
 

Hvorfor velge oss?

– Tett oppfølging gjennom hele prosessen.
– Erfarne elektrikere klare for arbeid.
– God service og rask responstid.
– Fleksibel og løsningsorientert.
– Stiller med alle faggrupper ved behov.
– Alltid dokumentasjon på utført arbeid.
– Enkle å komme i kontakt med både før og etter.
– En fast kontaktperson.
– Konkurransedyktige priser.
– Vi utfører oppdrag i Oslo, Asker og Bærum.

Mer informasjon om DinElektropartner!

Hvilke tjenester tilbyr vi?

– Flytte på eller installere nye stikkontakter.
– Montering og flytting av belysning.
– Oppgradering av sikringsskap.
– Montering av nytt sikringsskap.
– Feilsøking/el-sjekk.
– Ladere til elbil.
– Montering av komfyrvakt.
– Installasjon ifm. oppussing.
– Installasjon av nye kurser.
– Elektrikervakt.

Små eller store problemer?

Hver dag jobber vi tett med våre kunder. For oss er det viktig å opprettholde en god kommunikasjon med alle våre kunder. Hos oss så møter du en elektriker som ser løsninger der du ser utfordringer. Vi lytter alltid til våre kunders ønsker og kommer med råd og ideer til forbedringer om dette er ønskelig. Hos oss får du god oppfølging, rådføring av produkter etter ønske og behov, kvalitetssikker installasjon og dokumentasjon etter dagens standard til avtalt tid og pris!

Kontakt oss for tilbud eller en uforpliktende prat!

Skift til automatsikringer - Elektriker til avtalt tid, kvalitet og pris!