Rehabilitering av sikringsskap pris

Antageligvis er ikke sikringsskapet tilpasset ditt behov. Nytt moderne sikringsskap med jordfeilautomater gir bedre trygghet for deg og din familie.

Hva koster rehabilitering av sikringsskap

Er det på tide å rehabilitere det gamle sikringsskapet? Utdaterte sikringsskap med gamle skrusikringer kan være brannfarlig. Grunnen til at gamle sikringsskap med skrusikringer kan være brannfarlige er i hovedsak en høyere grense for overbelastning før sikringene slår ut.

Når det kommer til rehabilitering av sikringsskapet ditt, er det ofte ikke behov for å rive vegger eller involvere andre håndverkere. En rehabilitering av sikringsskapet vil derimot gi økt sikkerhet på anlegget, samt en ryddig, oversiktlig og mer betjeningsvennlig installasjon. Ved å oppgradere de gamle skrusikringene eller automatsikringene til jordfeilautomater, vil du få jordfeilovervåking på hver enkelt kurs. Dette bidrar til å øke sikkerheten ytterligere. Jordfeilautomatene har også en egen indikator som viser om de slår ut på grunn av jordfeil.

Prisen for rehabilitering av sikringsskapet varierer avhengig av ulike faktorer, som størrelsen på sikringsskapet og omfanget av arbeidet som må utføres. For å få en nøyaktig pris, kan det være lurt å kontakte en autorisert elektriker for en befaring. På den måten kan de vurdere behovet og gi deg en estimert pris basert på dine spesifikke forhold.

En el-sjekk eller el-kontroll er en gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen for å sjekke om alt fungerer som det skal. En autorisert elektriker vil undersøke om alt er i god stand og avsløre eventuelle feil eller mangler i boligen. Normalt sett starter en el-sjekk i sikringsskapet, der man ser etter tegn på varmegang og kontrollerer den generelle tilstanden for å sikre at sikringsskapet følger gjeldende forskrifter. Overspenningsvern, jordfeilbrytere og målere testes også for å sikre at alt fungerer som det skal. Typiske ting som undersøkes på en el-sjekk inkluderer inntakssikringer, sikringsskapet, jordingsanlegget, bruk av skjøteledninger og defekt materiell.

Et elektrisk anlegg har ikke evig levetid og trenger både service, vedlikehold og utbedringer. Å få utført en el-sjekk av ditt elektriske anlegg vil avdekke farlige mangler som kan føre til branntilløp og strømgjennomgang, samtidig som det gir deg bedre oversikt over anlegget ditt.

Hvor ofte bør du ha en el-sjekk? Generelt anbefales det å gjennomføre en el-sjekk minst hvert femte år. Jevnlig kontroll av det elektriske anlegget reduserer faren for alvorlige feil og skader.

Det er flere grunner til å bestille en el-sjekk. Den viktigste grunnen er å sikre at det elektriske anlegget er trygt å bruke. En el-sjekk vil avdekke feil og brannfarer, og elektrikeren vil kunne gi anbefalinger for nødvendige tiltak som kan settes i gang. I tillegg vil du få generelle tips og råd om elsikkerhet, samt enkle grep du selv kan gjøre for å opprettholde sikkerheten. En annen fordel med en el-sjekk er at det kan føre til billigere forsikringspremier, da forsikringsselskapene ofte ser positivt på regelmessige kontroller av det elektriske anlegget. Sist, men ikke minst, er det ditt ansvar som boligeier å sørge for at el-anlegget er i forskriftsmessig stand.

I tillegg til jevnlig kontroll av det elektriske anlegget, er det også noen brannfarer du enkelt kan undersøke selv. Pass på å følge med på om sikringene går ofte, og undersøk om du har unormalt varme stikkontakter, støpsler eller sikringer. Vær oppmerksom på eventuell misfarging eller skader på brytere og stikkontakter. Sjekk også om det er svimerker eller tildekking av panelovner. Det er også viktig å unngå bruk av skjøteledninger som en permanent løsning, da dette kan utgjøre en brannrisiko.

Samlet sett er det viktig å ta rehabilitering av sikringsskap og regelmessig el-sjekk på alvor for å opprettholde elsikkerheten i boligen din. Ved å oppgradere det gamle sikringsskapet og utføre jevnlige kontroller, kan du redusere risikoen for brann og andre farlige feil i det elektriske anlegget. Sørg for å kontakte en autorisert elektriker for å få informasjon om priser og mer spesifikke anbefalinger basert på ditt anlegg.

Skifte sikringsskap - Elektriker

Ta el-sjekk på boligen din.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil bruk av elektriske apparater eller feil på det elektriske anlegget. Som boligeier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. Nesten 20% av alle boligeiere har foretatt reparasjoner eller annet arbeid i sin bolig som krever autorisert elektriker. Ved en eventuell brann kan forsikringsselskapet i verste fall nekte deg erstatning eller vurdere avkortning i oppgjøret. Hvis det oppstår en branntilløp eller brann hvor årsaken kan knyttes til det er utført ufaglærte elektriske arbeid i boligen, er sannsynligheten stor for redusert erstatning fra forsikringsselskapet.

Hva koster en el-sjekk?
El-sjekk eller el-kontroll av boligen vil variere og er avhengig av størrelsen på boligen din. Hos oss får du fastpris på el-kontroll av boligen din. For å kunne gi deg en fastpris på dette arbeidet er vi avhengige av litt mer informasjon som størrelsen på boligen og gjerne et bilde av sikringsskapet ditt.

Kontaktskjema!

 
 

Kontaktskjema!

 
 

Hvorfor velge oss?

– Tett oppfølging gjennom hele prosessen.
– Erfarne elektrikere klare for arbeid.
– God service og rask responstid.
– Fleksibel og løsningsorientert.
– Stiller med alle faggrupper ved behov.
– Alltid dokumentasjon på utført arbeid.
– Enkle å komme i kontakt med både før og etter.
– En fast kontaktperson.
– Konkurransedyktige priser.
– Vi utfører oppdrag i Oslo, Asker og Bærum.

Mer informasjon om DinElektropartner!

Hvilke tjenester tilbyr vi?

– Flytte på eller installere nye stikkontakter.
– Montering og flytting av belysning.
– Oppgradering av sikringsskap.
– Montering av nytt sikringsskap.
– Feilsøking/el-sjekk.
– Ladere til elbil.
– Montering av komfyrvakt.
– Installasjon ifm. oppussing.
– Installasjon av nye kurser.
– Elektrikervakt.

Små eller store problemer?

Hver dag jobber vi tett med våre kunder. For oss er det viktig å opprettholde en god kommunikasjon med alle våre kunder. Hos oss så møter du en elektriker som ser løsninger der du ser utfordringer. Vi lytter alltid til våre kunders ønsker og kommer med råd og ideer til forbedringer om dette er ønskelig. Hos oss får du god oppfølging, rådføring av produkter etter ønske og behov, kvalitetssikker installasjon og dokumentasjon etter dagens standard til avtalt tid og pris!

Kontakt oss for tilbud eller en uforpliktende prat!

Rehabilitering av sikringsskap pris